Liên hệ

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT

Địa chỉ: Cầu Thống Nhất, Kim Anh, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Điện thoại: 024 37894483| Email: sales@chatluongmoi.com.vn
Hotline: 0966 61 4546

Gửi Email